In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('Verordening' of 'AVG') die van toepassing wordt in mei 2018 en wel in alle lidstaten van de Europese Unie, wordt op deze pagina duidelijk gemaakt wat er met uw gegevens gebeurd. Het is van belang dat uw persoonsgegevens worden beschermd, eerder was dit de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Vanaf mei 2018 de AVG wet, dit dient,

1 de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en

2 het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen

de Europese Unie ('EU')

 

Door deze nieuwe wet is het belangrijk - zowel voor u als voor mij - dat u weet wat ik als pedicure  (J Besselsen) voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling voor u vast

moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van de bepaalde persoonsgegevens toestemming.

 

Hieronder vindt u het formulier, zoals ik die aan u zal voorleggen, als u voor de behandeling bij mij in de praktijk komt.

 

- Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.- gegevens zoals naam , adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk

voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige,

podotherapeut en/of meewerkende collega's.

 

-Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn BSN-nummer en verzekeringsgegevens voor declaraties met betrekking tot verstrekking van vergoeding van de behandeling via doorverwijzing/contact met podotherapeut en/of ziektekostenverzekeraar.

 

-Ik geef toestemming voor het opnemen en

noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van mijn voet proble(e)m(en). Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of ander (medische) disciplines.

 

-Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor

de voetbehandeling zoals, allergie, huidproblemen, hart problemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

 

-Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto's van mijn voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of door verwijzing naar

andere (medische) disciplines.

 

U heeft ten allen tijde het recht de hiervoor beschreven artikelen, om welke reden dan ook, in

te trekken. Mijn hiervoor genoemde pedicure (J Besselsen) zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrekken zijn/waren bij de diensverlening.

 

Indien u hiermee accoord gaat zal ik u vragen uw handtekening te zetten. Toch zal er zonder medeweten van uw kant niets met uw gegevens gedaan worden. Deze zijn tot nadere orde een overeenkomst tussen u en mij (J Besselsen)

 

Op deze manier hoop ik voldoende inzicht gegeven te hebben, hoe uw gegevens worden verwerkt.

Wat doe ik?

MEDISCHE VOETZORG

 

 

   Lees meer

Mogelijkheden

 

 

Lees meer

prijslijst en contact

 

    Lees meer